گروه راسارویداد به دلیل اهمیت بسیار زیادی که برای بحث آموزش قائل است اقدام به راه اندازی آکادمی مجریان راسارویداد کرد. در آکادمی مجریان راسارویداد قصد داریم از مسیر تعامل و هم افزایی به مقصد پیشرفت و تعالی در زمینه مجریگری برسیم. یکی دیگر از اهداف فعالیت این آکادمی ایجاد فضایی تعاملی با حضور مجریان صحنه و علاقمندان به حوزه مجریگری است تا با استفاده از این بستر به گسترش ارتباطات حرفه ای پرداخته و از طریق تجربه نگاری و انتقال دانش و مهارت سهم مهمی در پیشرفت جامعه مجریان کشور ایفا کنند.

در یک کلام می توان گفت آکادمی مجریان راسارویداد جمعی است از جنس تعامل و همفکری.

در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مطرح شده، در آکادمی مجریان راسارویداد به مباحث زیر می پردازیم:

  • آموزش مجریگری

    تجربه مجریان
  • تجربه مجریان

    تجربه مجریان
  • متن اجرا

    متن اجرا
  • 1