آکادمی مجریان راسارویداد با بهره گیری از دانش و مهارت مجریان حرفه ای کشور و با هدف افزایش سطح مهارت مجریان صحنه و تلویزیون کشور قصد دارد از طریق ارائه آموزش های کاربردی، استانداردهای مجریگری کشور را ارتقا داده و به عنوان یک مرجع تخصصی آموزش اصول مجریگری، همراه علاقمندان این حوزه باشد.