• یاشار بهمند

  یاشار بهمند

  مشاور طراحی رویداد

  هر رویداد مثل یک سفر می ماند، مبدا و مقصدی دارد و برای رسیدن به مقصد باید مسیری را طی کرد، مسیرها در راسارویداد به بهترین شکل طراحی می شوند

 • محسن حمزه

  محسن حمزه

  کارگردان رویداد

  تمامی رویدادها مثل یک فیلم باید به صورت کاملا دقیق کارگردانی شوند، در راسارویداد هیچ رویدادی بدون کارگردانی معنا ندارد

 • فاطمه رسولی

  فاطمه رسولی

  سرپرست تولید محتوا

  همه ی انسانها پدیده هایی هستند که به دودسته تقسیم میشوند, آنهایی که کشف شده اند و آنهایی که کشف نشدند. و مستحق ستایش است آن که از درونت استعدادت را هویدا می کند . ما در راسا رویداد در تلاش کشف استعدادها هستیم. راسارویداد سرزمین کشف استعدادهاست

 • محدثه جلیلی

  محدثه جلیلی

  کارشناس تولید محتوا

  در عرصه ای که مسیر های انحرافی بسیار است، راسارویداد مسیر هموار موفقیت شماست. تمامی تلاش من و همکارانم نیز چنین است که در کنار هم این مسیر را به درستی طی کنیم

 • فاطمه جودکی

  فاطمه جودکی

  کارشناس تولید محتوا

  من در راسارویداد در کنار تمام همکارانم تلاش می کنم تا فصل جدیدی را در حوزه برگزاری رویداد و آموزش مجریگری رقم بزنم

 • 1