اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی  با هدف افزایش تعاملات فعالان این حوزه در تهران برگزار گردید. در  این کنفرانس شرکت کنندگان تحقیقات خود را در دو بخش پوستر و سخنرانی ارائه دادند. مهمانان ویژه این کنفرانس پروفسور زارعی و پروفسور یاوری بودند که در افتتاحیه به ایراد سخنرانی پرداختند.